Για την πλοήγηση


Ψυγειομεταφορές


Η εταιρεία μας στην Ζάκυνθο αναλαμβάνει και το κομμάτι των ψυγειομεταφορών, την μεταφορά νωπών, κατεψυγμένων ή προϊόντων που απαιτούν ειδικές συνθήκες ψύξης.

Οι ψυγειομεταφορές που αναλαμβάνουμε πραγματοποιούνται με φορτηγά – ψυγεία που διαθέτουν σύγχρονα συστήματα ψύξης και καταγραφικά μηχανήματα ελέγχου, ώστε να φτάσουν τα προϊόντα σας ποιοτικά και αναλλοίωτα.

Για τις ψυγειομεταφορές εμπορευμάτων που απαιτούν χαμηλή ή υψηλή ψύξη, μας εμπιστεύονται διάφορες εταιρείες catering.